Str. Păcii, nr.20, Tulcea

Str. Livezilor, nr. 7, Tulcea

Delta Dunarii

Delta Dunării are 4455 km din care 3510 km pe teritoriul României adică 81% și 905 km pe teritoriul Ucrainei, adică 10%.

Excursii Delta Dunarii Tulcea

Delta Dunarii

După ce Dunărea parcurge 2860 km de la izvoarele din Munții Pădurea Neagră (Germania) ajunge în Tulcea unde în amonte se desparte în brațul Chilia și brațul Tulcea, după care, in aval de Tulcea, se bifurca (la Cetal Sulina) în brațul Sulina și Sf. Gheoghe.

Delta Dunării are 4455 km din care 3510 km pe teritoriul României adică 81% și 905 km pe teritoriul Ucrainei, adică 10%.

Delta Dunării este un complex de canale, gârle, japse, grinduri cu floră și faună specifică, cu comunități locale ce au obiceiuri și tradiții specifice aflate într-o permanentă interacțiune cu factorii naturali extremi.

Delta – cel mai complex și tumultos organism natural de pe Planetă, aflat într-o continuă evoluție, Delta Dunării a intrat în patrimoniul mondial Unesco în anul 1991, fiind clasificată ca Rezervație a Biosferei.

Delta Dunării este compusă din: 10% grinduri marine, 14% grinduri fluviale, 2,3% câmpuri continentale, 64,5% terenuri mlăștinoase, 8% lacuri, 2,8% brațe, gârle, canale principale. Sulina este cel mai estic punct al lumii Europene, iar în 1856 aici a fost construit sediul Comisiei Europene pentru asigurarea și protejarea  navigației maritime și fluvial maritime.

Excursii Delta Dunării

Ești interesat de o excursie în Delta Dunării?

Delta Dunării este declarată integral Rezervație a Biosferei și cuprinde în zonele economice, zone tampon și zone strict protejate. În unele zone economice se practică activități tradiționale ca: agricultura, silvicultura, piscicultura, vânătoare, turism.

Zonele tampon asigură liniștea și fac transferul între zonele economice și zonele strict protejate care sunt:

 • Roșca Buhaiova- rezervație naturală ornitologică
 • Pădurea Letea – rezervație naturală botanică (Monument al Naturii)
 • Lacul Răducu – rezervație naturală ornitologică
 • Lacul Nebunul – rezervație naturală ornitologică
 • Vătaful Luguleț cuprinde bazine acvatice naturale
 • Pădurea Caraorman- zonă declarată Monument al Naturii, protejează rezervația biosferei
 • Saraturi  Murighiol  –  rezervație naturală ornitologică
 • Arinișul Erenciuc – rezervație naturală
 • Insula Popina – rezervație ornitologică
 • Capul Doloșman – rezervație arheologică
 • Sacalin Zatoane – rezervație ornitologică și vegetalăle