Str. Păcii, nr.20, Tulcea

Str. Livezilor, nr. 7, Tulcea

Obiective Turistice

Oraşul în care timpul se scurge în acord cu orologiul Dunării, generaţii după generații s-au aşezat pe colinele anticului Aegyssus, încercând să se bucure de prezenţa bogăţiei şi de farmecul marelui fluviu Istros.

Obiective Turistice în Tulcea

Oraşul Tulcea

Oraşul în care timpul se scurge în acord cu orologiul Dunării, generaţii după generații s-au aşezat pe colinele anticului Aegyssus, încercând să se bucure de prezenţa bogăţiei şi de farmecul marelui fluviu Istros.

Pe colnicul Hora (dealul Hora) a fost amplasată fortăreaţa getică Aegyssus, acolo unde, începând cu 17 octombrie 1879, a fost pusă piatra de temelie a monumentului eroilor, monument ce simbolizează “Reanexarea Dobrogei la patria mamă România“ după 450 ani de stăpânire otomană. La momentul turnării fundamentului monumentului, împreună cu un pergament și cu decorațiile generalului medic Carol Davila, care a îngrijit ostașii români, a fost prezent şi Regele Carol I de Hohenzoler, Domnitorul României, însoţit de Mihail Kogălniceanu, de Generalul medic Carol Davilla şi de ministrul de război Dimitrie Lecca, cât şi de autorităţiile locale ale armatei, şcolilor şi locuitorilor Tulcei.

La 2 Mai 1904 a fost inaugurată ridicarea Monumentului ce conținea un obelisc din granit cu înălțimea de 22 m pe care au fost fixate stema României înconjurată de lauri, 2 plăci de bronz cu înscrisuri, pe soclul căruia trona un dorobanț cu goarna în mână, iar în partea cealaltă a soclului se găsește un vultur cu aripile deschise gata de a-şi lua zborul, ambele piese fiind executate din bronz.

Monumentul a înfruntat cele 2 razboaie mondiale și a suferit grave prejudicii, dar în 1932 a fost refăcut Obeliscul, iar la 9 mai 1977, la împlinirea centenarului independenței, a fost dezvelit Monumentul așa cum arată astăzi.

Mănăstiri

 • Mănăstirea Celic-Dere situata la 28 km de Tulcea și comuna Telița, pe valea Celicului, întemeiată în 1841-1844 este actualmente mănăstire de maici. Are hramul „Acoperământul Maicii Domnului” și are două icoane făcătoare de minuni: Icoana Mântuitorului care se curățește singură și icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Mănăstirea are o colectie muzeală valoroasă.
 • Mănăstirea Cocoș, situată la 35 km distanță de Tulcea, situată lângă satul Niculițel, are hramul „Sfanta Treime”. Mănăstirea a fost întemeiată în 1833 de călugării de la Mănăstirea Neamț. În a doua jumătate a secolului XIX, în Mănăstirea Cocoș a funcționat una din primele tipografii din Dobrogea. Se spune că Mănăstirea Cocoș, împreună cu cripta de la Niculițel, aflată la 4 km distanță, cu Mănăstirea Saon și Mănăstirea Celic – Dere formeaza o cruce perfectă. Mănăstirea Cocoș adăpostește moaștele sfinților Zoticos, Atalos, Kamasis și Philippos, descoperite în Cripta de la Niculițel.
 • Mănăstirea Saon are hramul „Înălțarea Domnului“, și este situată la 24 km de Tulcea. Mănăstirea este înființată în 1846 de către călugării plecati de la Manastirea Celic-Dere. Începand cu anul 1916 devine mănăstire de maici.
 • Mănăstirea Halmyris situată în localitatea Murighiol având hramul “Sfântul mucenic Epictet și Astion“ descoperiți în cripta din interiorul unei bazilici, în interiorul cetătii Halmyris situată la 2,5 km de localitatea Murighiol. Mănăstirea adăpostește moaștele “Sfinților Mucenici Epictet și Astion “
 • Mănăstirea Cerbu este situată în apropriere de localitatea Ciucurova. Mănăstirea este în construcție și este unică în România, prin drumul crucii ce marchează Dealul Golgotei cu troițe din cele 14 opriri pe care le-a avut Mântuitorul mergând cu crucea în spate. Distanta Tulcea – Mănăstirea Cerbu este de 47 km. 
 • Casa Avramide este construită în anul 1890 de Alexandru Avramide, om de afaceri în morărit, comerț, cherestele și agricultură. Construcția este realizată de meșteri italieni, și ajunge la data finalizării să fie cea mai frumoasă clădire din oraș. Ulterior anului 1949, clădirea a avut destinația de Muzeu. Actualmente prezintă o expoziție legată de valori culturale naționale.

          Programul de vizita este 9-17 Marti-Duminica, Luni inchis.

 • Templul Israelit construit in 1880 este situat pe strada Babadag nr 71-73. În incinta templului se află Muzeul de Istorie al Evreilor din Dobrogea de Nord. Sinagoga are o arhitectură nemaîntâlnită la alte sinagogi din Romania: este o cladire impunătoare, cu o fațadă simetrică și doua turnuri robust. Construcția ia formă de Arca Sfânta în care se păstrează sulurile Torei , iar candelabrele și mozaicul de pe podea sunt de aceeasi vârstă cu Sinagoga.

Cetăți

 • Cetatea Aegisus – situată în Tulcea, Dealul Monumentului este construită la sf. secolului IV IH – sec III IH de catre Geți. În sec I DH cetatea a fost cucerită de romani și reconstruită. Materialele arheologice descoperite în timpul cercetărilor se regăsesc în expoziția permanentă a Muzeului de Istorie și Arheologie aflat în incinta sitului arheologic.
 • Cetatea Argamum Orgame este localizată pe malul Complexului lagunar Razelm-Sinoe (la 7 km de comuna Jurilovca). Cetatea se întinde pe cca 2 ha și pot fi vizitate urmele edificiilor epocii romane. Este una din cele mai vechi așezari grecești de pe teritoriul Dobrogei, fiind ridicată de greci în sec VII I.Hr.
 •  Cetatea Arubium Cetatea este întemeiată de către Celți sec III I.Hr. Ruinele Castrului – se situează pe teritoriul orașului Măcin .
 • Cetatea Dinogeția este situată pe raza comunei Jijila (județul Tulcea) la iesirea din localitatea Garvan, pe drumul spre Galați ( 4-5 km). Dinogetia este o cetate romano-bizantină localizată pe o insuliță, și păstrează zidul de incintă străjuit de 14 tunuri, în incintă situandu-se cea mai importanta și cea mai veche basilică (aflată în ruine).
 •  Cetatea Halmyris situată la 2 km de localitatea Murighiol datează din mileniul I i.Hr.
  Cetatea a cunoscut mai multe etape în evoluția sa:
       – Fortificația romana sec II, III, d. Hr.
       – Cetate romana târzie sec III – VII d. Hr
       – Cetatea romano-bizantină ce are 15 turnuri și trei porți de intrare
 • Cetatea Ibida se desfașoară pe 24 ha și este situată în localitatea Slava Rusă (Tulcea) și prezintă arheologia din paleolitic, neolitic, era epoca romană, romano-bizantină și medievală. Aceasta se poate vizita non – stop. 
 • Cetatea Noviodunum este situată la 2,5 km de satul Isaccia. Cetatea a fost ctitorită de geți în sec III I.Hr. Este amplasată pe un promontoriu cu înălțime de peste 20m, amplasament justificat de cel mai important vad al Dunării, ultimul înaintea Deltei. Lățimea fluviului în această zonă este mai mica de 1 km, zona ce reprezinta frontiera Nordică a Imperiului Roman și apoi granițe în Imperiul Otoman și cel Rus.
 •  Cetatea Troesmis. Una din principalalele cetăți getice este situată pe brațul Măcin al Dunării pe raza localității Turcoaia (la 3 km). În anul 100 D. Hr. ajunge centru militar roman. În urma săpăturilor au fost scoase la iveală valuri de apărare, canale, apeducte, tunuri de apărare, bazilici creștine, în partea de vest se află ruinele unui promotoriu de tip dunărean.
 • Cetatea Enisala este situată la 2 km de localitatea Enisala, la 7 km de Babadag, este situată pe cel mai înalt vârf al zonei care domina zona lacurilor Babadag și Razelm. Cetatea Enisala a fost construită de genovezi în a doua jumătate a sec. XIV fiind orientată spre mare pentru a supraveghea circulația navelor. După anul 1420, odată cu cucerirea Dobrogei de către turci, în cetate s-a instalat o garnizoană otomană. În secolul XVI cetatea a fost abandonată pentru că nu mai corespundea intereselor turcești. Cetatea are program de vizitare de la ora 10 la 18 în toata perioada anului